Live West
Mejeriet – Tarm Kulturhus

Mejeriet – Tarm Kulturhus

Mejeriet – kulturhus i Tarm

drives af ca. 50 frivillige, som hver især gør sit til, at Mejeriet kan fungere og udvikle sig som bærer af det kulturelle liv i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Små såvel som store opgaver løses med tillidsfuldt til Mejeriets bedste.

Siden sommeren 2013 har Kulturskolen RKSK haft undervisning i lokaler i Mejeriet i musik, billedkunst og drama.

Mejeriet arrangerer koncerter og foredrag med et bredt udvalg af kunstnere.

Desuden lejes lokaler ud til møder, konferencer og private fester.

 

Alt foregår med udgangspunkt i Mejeriets mission, vision og værdier.

Mission

Mejeriet skaber rammer, der danner grobund for kulturelle fællesskaber, hvor ideer blomstrer og kultur udøves i mange facetter.

Vision

Mejeriet vil være et kulturelt fyrtårn, der skaber rammer til og understøtter et mangfoldigt udbud af kulturelle aktiviteter for alle aldersklasser.

Værdier

Fællesskab – forskellighed - foretagsomhed

 

I løbet af ca. 10 år er det lykkedes at skaffe fondsmidler til at renovere bygningen – og sidste etape forventes at stå klar i løbet af foråret 2023

Vestkystens kulturelle samlingspunkter