Live West
Smedenes Hus

Smedenes Hus

SÅDAN STARTEDE DET HELE

Flere mennesker havde gennem noget tid puslet med ideer til, hvad den gamle mejerigrund midt i byen skulle bruges til. En af ideerne var at bygge et hus med et museum, der viser smedefagets udvikling samt, hvordan Lem har udviklet sig til den industriby, den er i dag.

Den 16. maj 1990 blev der etableret en arbejdsgruppe, hvis opgave var at arbejde videre med ideen om at bygge Smedenes Hus. Arbejdsgruppens virke medførte en stiftende generalforsamling for huset den 5. marts 1991.

HUSETS LEDELSE

Huset ledes og drives af en fondsbestyrelse med hjælp fra en støtteforening.

ETABLERINGEN

Anlægskapitalen på ca. 4 millioner kr. er fremskaffet ved tilskud fra EF, Ringkøbing Amt, Ringkøbing Kommune, byens og egnens virksomheder, leverandører til byen, private personer m. fl.

Desuden har Statens Kulturfond og Dronning Ingrids Fond og Kong Christian X’s fond også ydet støtte til huset.

DRIFTEN

Driftskapitalen bliver fremskaffet ved diverse lejeindtægter samt tilskud fra støtteforeningen.

Der bliver ikke ydet offentlige tilskud til driften. Den daglige drift i huset er baseret på frivillig arbejdskraft.   

BYENS HISTORIE

Det begyndte med jernbanen i 1875 og senere ankomsten af Smed Hansen i 1898.

En god håndværker med gå-på-mod og fremsyn lagde grunden til det, som i dag er et moderne industrisamfund med mange metalforarbejdende virksomheder, der alle stammer mere eller mindre direkte fra Smed Hansens virksomhed.

Hele historien kan opleves i Smedenes Hus i museet, som viser spændende eksempler fra de gode gamle dage.

Støtteforeningen har til formål at bidrage med økonomisk støtte til Smedenes Hus.

Foreningens formål

Foreningens formål er gennem medlems-hvervning og andre aktiviteter, der kan godkendes af bestyrelsen for Fonden ”Smedenes Hus”, Lem at sikre det bedst mulige, økonomiske grundlag for ”Smedenes Hus”, Lem.

Støtteforeningen arrangerer diverse kulturarrangementer, bl.a. udstillinger, morgensang, foredrag, cafe eftermiddage samt koncerter.

Vestkystens kulturelle samlingspunkter